Rekruttering

Der er mange ældre fiskere i Danmark, og en stor del af dem vil søge pension i de kommende år. Skal dansk fiskeri bestå i fremtiden, er det derfor afgørende, at unge søger beskæftigelse i fiskerierhvervet.

Fiskeriets organisationer samarbejder derfor om at informere de unge om fiskeriets muligheder. Indsatsen omfatter alt fra udarbejdelse af undervisningsmaterialer til radioreklamer.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.