Uddannelsens opbygning

På skemaet kan du se, hvordan du med uddannelse kan bygge din fremtid op – fra det obligatoriske sikkerhedskursus, over en lærlingeuddannelse eller en serie kurser til Det Blå Bevis og videre mod uddannelsen til fiskeskipper.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.