Kampagner

Fiskericirklen iværksætter løbende kampagner med henblik på at få flere unge ind i fiskerierhvervet. Nogle kampagner er målrettet folkeskolen, mens andre er direkte målrettet de unge via radio og tv reklamer mv.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.