Bestil uddannelsesbrochure

Der er et hav af muligheder i fiskeriets uddannelser. Det kan du læse meget mere om i uddannelsesbrochuren for fiskeriets uddannelser, som du kan bestille og downloade her. Brochuren er gratis.

Når du bestiller brochuren pr. mail bedes du venligst oplyse om:
- antal brochurer du ønsker at bestille.
- navn (evt. skolens navn - i så fald oplys venligst EAN-nr.).
- adresse.
- telefonnr. / mailadresse.

Bestil uddannelsesbrochuren (mail@fiskericirklen.dk)

Download uddannelsesbrochuren (pdf)


                           
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.