Udenrigshandel

Den danske fiskerisektors udenrigshandel er omfattende.

I 2006 eksporterede Danmark således for 19,5 mia. kr. til udlandet. Samme år importerede Danmark for 12,8 mia. kr.

På de følgende sider kan du se, hvordan den danske import og eksport af fisk og fiskeprodukter er fordel på henholdsvis lande og varegrupper.

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.