Eksport fordelt på varegruppe

Eksport 2009 fordelt på varegruppe (1.000 kr.)

Kilde: Danmarks Statistik samt Fiskeridirektoratets Udenrigshandelsregister

Se eksport 2006 fordelt på lande her
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.