Omsætning

Sidste år omsatte danske fiskere for 2,7 mia. kr.

Værdi af danske fiskeres landinger i 2007 (mio. kr.)

 
              
Kilde: Fiskeridirektoratet
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.