Farvandsområder

Langt størstedelen af værdien i dansk fiskeri bliver skabt i Nordsøen – nemlig 53 procent.

På landkortet kan du se, hvordan fiskeriet fordeler sig på de enkelte farvandsområder.

Værdien af landinger fra danske fiskefartøjer i 2007 (værdi i mio kr.)Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.