Fartøjer

Der er meget teknisk udstyr om bord på de danske fiskefartøjer. Udstyret bliver bl.a. brugt til fiskesøgning og navigation. Samtidig giver it-udstyret dig ofte adgang til internet.

En del fartøjer har gode faciliteter for besætningen. Det gælder f.eks. eget rum, tv, toilet og badeforhold.

Fartøjernes fordeling efter fiskeriform kan ses af følgende graf.

Antal fartøjer fordelt på fatøjstype i 2006Kilde: Fiskeridirektoratet

Læs mere om de forskellige fiskeriformer her.

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.