Historisk

Der er sket store ændringer i den danske fiskeflådes sammensætning i de senere år og mange små fartøjer er taget ud. Det fremgår også af figuren.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.