Beskæftigelse

Der er 4.598 personer beskæftiget direkte med fiskeri i dag. Dertil kommer alle de personer, som er beskæftiget på land med f.eks. forarbejdning og salg af fisk.

Som fisker / skipper vil du typisk være på havet i 1-14 dage pr. fangstrejse. Tiden afhænger af hvilken fiskeriform, du arbejder med.

Læs mere om jobbet som fisker her...
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.