Fartøjsejere

Der er 1.990 ejere af fiskefartøjer i Danmark og den typiske fartøjsejer er 51 år.

Gennemsnitsalder for ejere af fiskefartøjer 1997-2006Kilde: Fiskeridirektoratet.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.