Erhvervsfiskere

De danske erhvervsfiskere omfatter både fiskere og skippere. Som det fremgår af figuren, er der 4.598 erhvervsfiskere i Danmark og de er 45 år i gennemsnit.


Danske erhvervsfiskere og deres gennemsnitsalder pr. 31. december 1997 - 2006Kilde: Fiskeridirektoratet.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.