Vidste du
at torsk, sild og rødspætter er de største arter i dansk fiskeri mål efter omsætning.

Fiskeri i dag

Der er sket en stor udvikling i dansk fiskeri i de seneste år. 

Fiskenes kvalitet er forbedret. I dag er der således mange fartøjer, som søpakker deres fisk om bord. Samtidig søges kølekæden holdt ubrudt hele vejen fra fartøj til forbruger. Det giver en bedre kvalitet.

Danmark er omgivet af en række spændende fisk, men i hovedreglen spiser danskerne kun de mest almindelige fisk såsom rødspætter og torsk. Der gøres et stort arbejde med henblik på at vænne danskerne til at spise andre arter.

Hele forvaltningen af fiskeriet er også ændret. I dag ejer fartøjsejerne en fastsat andel af Danmarks fiskekvote, hvor de tidligere delte en fælles kvote. Konkret betyder det bl.a., at det er lettere at planlægge sit fiskeri idag.

blivfisker.nu
Se hvordan du kan uddanne dig indenfor fiskeriet. 

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om Skipperskolen.

fisheriescircle.com
Click here and visit the international website.