Nyttige adresser

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
DK-1220 København K

Tel. +45 33 92 50 00
Fax +45 33 92 55 67
 
uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.