Nyttige adresser

Søfartsstyrelsen
Vermundsgade 38c
DK-2100 København Ø

Tel. +45 39 17 44 00
Fax +45 39 17 44 01

info@fuldskruefrem.dk

www.fuldskruefrem.dk
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.