Medlemsmøde i Fiskericirklen

Den 9. oktober 2007 blev der afholdt medlemsmøde i Fiskericirklen. Nedenfor ses dagsordenen for mødet og links til de powerpointpræsentationer, der blev anvendt ved mødet.
 

Velkomst & baggrund
v/ Formand Niels Wichmann, Fiskericirklen download powerpoint her

Uddannelse & rekruttering i andre sektorer
v/ Uddannelseskonsulent Poul Christensen, Transportsektoren 3F download powerpoint her
v/ Uddannelseskonsulent Christine Bernt Henriksen, Procesindustrien DI download powerpoint her

Uddannelsesvejledning
v/ UU-leder Lars Stagaard, UUC Kolding

Uddannelse & rekruttering i internationalt perspektiv
v/ Sekretariatschef Marianne Raben Olrik, Fiskericirklen download powerpoint her

Fremtidige udfordringer i fiskerisektoren
v/ Udviklingschef Mogens Schou, Fødevareministeriet
v/ Kontorchef Hemming Hindborg, Søfartsstyrelsen download powerpoint her

Gør uddannelse en forskel
v/ Forstander Jørgen Jensen, Skagen Skipperskole download powerpoint her
v/ Chef Jan Mortensen, Fiskeriskolen download powerpoint her

Fremtidige indsatsområder
v/ Formand Niels Wichmann, Fiskericirklen download powerpoint her

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.