Kom godt hjem, far

Marts 2007
Med nærværende tema inviterer Fiskericirklen, Fiskeriskolen og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd til åben båd, hvor vi sætter fokus på sikkerhed om bord på de danske fartøjer.

Klik ind og læs mere (blivfisker.nu)

Klik her og læs temaet (pdf)

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.