Rock'n'roll fisker

Februar 2007
Fiskericirklen søsætter nu punk/rock-sangen "Rock'n'roll fisker" for at synliggøre fiskeriet som et attraktivt sted at arbejde med stor individuel frihed. Banded Minor Flaw har lavet sangen, som kører i lokalradioerne i uge 7 til 13.

Se mere på blivfisker.nu

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.