Organisation

Fiskericirklen ledes af en styregruppe bestående af:

Niels Wichmann Danmarks Fiskeriforening (Formand)
Karsten Kristensen Fagligt Fælles Forbund (Næstformand)
Hemming Hindborg Søfartsstyrelsen
Lars Hedegaard Frederikshavn Kommune
Mogens Kusk Ringkøbing-Skjern Kommune
Jørgen Jensen Skagen Skipperskole
Jan Mortensen Fiskeriskolen

I tilknytning til styregruppen nedsættes arbejdsgrupper, som er dels idémagere dels garanter for, at Fiskericirklens materialer kan anvendes i undervisningssituationer. Gruppen består af skolekonsulenter og fiskerikyndige personer.
  
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.