Medlemskab

Fiskericirklens medlemmer består af:

  • Fiskeriafhængige kommuner 
  • Danmarks Fiskeriforening
  • Søfartsstyrelsen
  • Fagligt Fælles Forbund
  • En række uddannelsesinstitutioner samt
  • Erhvervsvirksomheder med tilknytning til fiskerisektoren

Din virksomhed kan melde sig ind i Fiskericirklen mod betaling af et årligt kontingent på 10.000 kr.

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.