Historie

Fiskericirklen blev etableret i 1997 med det sigte at få nye generationer i fiskerisektoren gennem en målrettet indsats overfor elever i folkeskolen - en indsats som omfatter udarbejdelse af undervisningsmaterialer, deltagelse i messer og generelt løbende kontakt med undervisningssektoren.

Siden da er Fiskericirklens arbejdsområde udvidet til også at omfatte egentlige kampagner overfor de unge under konceptet www.blivfisker.nu. Her har Minna & Gunnar trådt til og med tv- og biograf-kampagnen "Fisker det er nok ikk' så ringe endda" og senest Minor Flaw med radioreklamen "rock'n'roll fisker".

Fiskericirklen udarbejder også fagbøger til fiskeriets uddannelser, temaaviser om uddannelse og rekruttering, diverse analyser mm. Vi er også aktive på den internationale front, hvor vi via organisationen REFOPE samarbejder med de øvrige EU-lande om uddannelse og rekruttering.

Fiskericirklen udfører således en lang række brancherettede opgaver indenfor image, uddannelse og rekruttering i fiskerisektoren.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.