Formål

Fiskericirklen er et samarbejdsforum, der har til formål at bidrage til den nødvendige rekruttering til fiskerisektoren bl.a. gennem: 

  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer og
  • Fælles markedsføring af fiskerirelaterede uddannelser.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.