Særlige vilkår
Der er en række særlige regler i fiskeriet. F.eks. udbetales lønnen som en andel af fangsten. Der er ingen overoverenskomst indenfor fiskeriet men derimod en aftale om arbejdsvilkår. I relation hertil ansættes fiskerne fra fangstrejse til fangstrejse.