Ny DVD
Den nye DVD 'Ledelse på havet' indeholder filmene: Vagthold, Når en lærling kommer om bord, Fiskerilære, Ledelse og Samarbejde og konflikter. Filmene kan bruges som supplement til undervisningen.

DVD om fisk og fiskeri

Den nye DVD Ledelse på havet indeholder 5 film:


En lærling kommer om bord
Med fokus på introduktion af en ny lærling herunder afstemning af forventninger mellem besætning og lærling. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 82 Mb).

Fiskerilære
Om elementære regler i fiskeriet, hvilket bl.a. omfatter signallys, fisketegn, gode skikke mv. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 43 Mb).

Ledelse
Der fokuseres på lederens rolle overfor de ansatte, på motivation, autoritet mv. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 41 Mb).

Vagthold
De generelle regler for vagthold illustreres, og der fortælles, hvor vigtigt det er at holde behørig vagt. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 62 Mb).

Samarbejde og konflikter
Her gives en række anbefalinger til, hvordan man omgås sine kolleger og tæmmer konflikter. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 58 Mb).

blivfisker.nu
Se hvordan du kan uddanne dig indenfor fiskeriet. 

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om Skipperskolen.

fisheriescircle.com
Click here and visit the international website.